Livsåskådning - En kurs vid Senioruniversitetet

Kursledare är Olov Fahlander, tidigare forskare och lektor vid Linköpings Universitet, med huvudsakligen datateknisk bakgrund.

Syftet med kursen är att deltagarna skall få möjlighet att ta ställning till en världsbild som går långt utöver den vardagliga. Metafysiken innebär att vi beskriver hur vår egen konstitution, vårt medvetande, förhåller sig till omvärlden, på ett sätt som framför allt är andligt betingat. 

Klicka på länken till vänster, för att se det presenterade innehållet. Texterna läggs upp i efterhand, när mötet har ägt rum.

Dag 1 - Inledning. Om medvetande och begreppet andlighet.

Dag 2 - Metafysik kring jaget och tillvaron

Dag 3 - Naturvetenskapliga världsbilden Mikro och Makro.

Dag 4 - Meningen med livet

Dag 5 - Gudsbegreppet och Intelligent design

Kurssammanfattning

Kursboken S Blackmore: Medvetandet, Fri tanke förlag kan beställas från www.bokus.se Boken är inte nödvändig, men ger en allsidig introduktion till främst de två första dagarnas innehåll. 

Ted-talk: 

En upplevelse av "avpersonifiering"

Tre inslag i SR's programserie "Den gömda koden":

Är hjärnan en dator

Lever vi inuti en matematisk struktur?

Att känna primtalUppdaterad: