Transition town på hemmaplan 

Kan vi tro på att en förändring kommer att äga rum hos ett tillräckligt antal människor tillräckligt snart för att rädda den moderna världen? Den frågan ställs ofta, men hur man än svarar så blir svaret vilseledande. Svaret Ja, skulle leda till passiv självbelåtenhet, svaret Nej till desperation. Vi måste lämna denna frågeställning bakom oss och sätta igång med arbetet.                             // E.F. Schumacher


Grundsynen för vår verksamhet  har förklarats av Anders Wijkman  i följande monolog:

http://www.youtube.com/watch?v=Ot9KLz6pFNg&w=560&h=315

Världen tycks gå i en riktning som blir allt mer riskabel med tanke på vår framtida miljö och samhällsstruktur. Vi är ett växande antal personer i Linköping, en del av världen, och som vill starta utvecklingen mot ett nytt och bättre samhälle. Hur ska det gå till?  Vi tror på individens förmåga och ansvar att själv forma lösningar på små och stora problem, bara vi ges möjlighet.  Därför blir vår metod att "gräva där vi står" och använder oss av den metodik som skisseras av Transition Town-rörelsen, med ursprung i Totnes, England. 

Om människan förstod konsekvensen av sitt beteende - skulle hon dö av skräck, eller göra något åt det.      
                                                                  // Harry Martinsson

Omställning Sverige, är den nationella grenen av TT-rörelsen av vilket vi är en del. Vi är politiskt och religiöst oberoende. Jag rekommenderar dig som är ny, att gå med i den grupp som passar bäst för antingen 

omställning.net (kopiera och lägg i URL-fältet)
Vår Facebookgrupp

Då får du emellanåt meddelanden via email om vad som händer lokalt. Du kan också delta i nationella diskussionsgrupper som intresserar dig eller föreslå en egen grupp. 

Hållbara bygder/Hela Sverige ska leva  är f.ö. det svenska statsfinansierade ramprogram inom vilket Omställningsarbetet ingår. Möjligheter finns även att söka pengar från Leader vid Jordbruksverket som ligger nära vår verksamhet. För Linköpings del heter det Folkungaland.

Vår pedagogiska metod är att kunskap består av både förståelse med förnuftet, och av praktisk handling "Learn by doing". Den kärntrupp som nu träffas kan se sin uppgift som paraply-samordnare till ett antal mindre projekt, som kan beskrivas här (se Projektområden), som lockar till sig intresserade, och slutligen genomförs som studiecirklar. Det skall gärna vara praktiskt arbetande grupper, som på ena eller andra sättet förmedlar sina resultat, till att inspirera andra och som leder till en fortsatt utveckling. Varje intresseområde (t.ex. Lokal ekonomi) har en kontaktperson som samordnar arbetet att forma en grupp. Det går också bra att använda länken "Kontakta oss" ovan.  En bra utgångspunkt för att hitta material för en cirkel är tidningen Åter, med ett taxonomiskt index här

Vägbeskrivning NBV:  Från resecentrum går du över gatan, och sedan till vänster ca 200 m till  Järnvägsgatan 10. En skylt visar var NBV finns och i entren är en skylt om var vi håller till. 

”Hopp finns för dem som kan tillägna sig en buddistisk livssyn och avsäga sig en strävan efter materiella värden. För de andra ser det mörkt ut.”

                                                   // Stefan Homburg. 

Till startpunkten             Webmaster: Olov Fahlander