Dagboken 

Framtida  aktiviteter & Grupper i arbete (på NBV om inget annat sägs)


Vi träffas normalt sista torsdagen varje månad. För närvarande är det i NBV's lokaler, men vi kommer senare att by ta till G:a Linköping. Nästa möte är torsd 27 mars 2014, kl 18.30


För att hjälpa nytillkomna att få en bild av vad som redan sagts och gjorts i vår grupp lägger vi upp en dagbok där du kan själv botanisera och söka rätt på vad som kan vara av intresse. Den senaste ligger överst. HSSL = "Hela Sverige ska leva". För att kunna bygga ut denna del krävs att ALLA som kan bidra, sänder in text till Webmaster! 

Tidigare  ..... 

 Vi träffades idag 12 dec 2013 på NBV för att se om det fortfarande finns liv i Omställning Linköping. Vi blev 5 personer, som alla verkade väl motiverade. Tre hade jag (Olov Fahlander) inte träffat tidigare.

Vi berättade om mötet i Järna för 10 dagar sedan, då det bestämdes att skapa ett STÖDNÄTVERK för omställningen. Ett synligt resultat av det kommer snart – ett helt nytt utseende på ”ning”-sidan.

Förutom mötet i Järna som jag och Hans besökte berättade vi om satsningen vid Valla Folkhögskola. En delvis ny inrktning skall utvecklas, mot odling och självhushållning. Den som håller i det är läraren Annelie Hellström. Vi bör försöka stötta henne i det arbetet, och kommer att bjuda in till möte i januari. Skolan äger mark, som bör kunna komma till användning, som nu mestadels är gräsmatta. Här finns kopplingar även till biståndsarbete. Ett delprojekt handlar om att göra drickbart vatten av sjövatten.

Frågan inställde sig – Vad ska lilla jag göra för att omställningen skall gå framåt? Svar 1: Ägna tid åt att läsa på och skapa en orientering kring av vad du vill göra. Steg 2: Deltag i något av de projekt som uppstår. Just nu är det ovannämnda odlings-projekt. Dessutom kommer vi under våren att söka pengar från Leader för ett som vi kallar ”Landskaps-inventering”. Det är riktat till att intervjua i första hand pensionerade lantbrukare om landskapet och närmiljöns förutsättningar ur omställningsperspektiv. Var finns resurserna i landskapet? Vi vill intervjua och dokumentera för att på så sätt ha bättre koll på den terräng som blir framtiden för många av oss som idag bor i städer. Det var meningen att projektet skulle gå förra sommaren, men det blev inte av. 

Vi kommer att fortsätta med möten efter nyår (torsdagar kl 18) men datum är ännu inte bestämt. 


• En samlad kalender för alla händelser i Sverige som är relaterade till hållbar

7/11 2012: 

Vad: Önskemål kom om att strama upp verksamheten formellt, med styrelse och stadgar. Vi behöver formulera typ verkställande styrelse med beslut på varje månadsmöte. Kassör som håller rätt på pengarna. Konto på JAK/Ekobanken. Organisationsnummer från skatteverket. Sjösätts efter nyår.

Vem & när: Stadgeförslag Emanuel & Olov till nästa möte (28/11). Olov sekr. Emanuel Kassör. Ordf behövs ej. 

Vad: Ny planeringsträff 14 nov för kommande studiegrupp kring boken Transition Companion. En studieplan bör utarbetas, enligt tidigare mall från boken innan.

Maillista till: Helene, Olov, Nina, Göran, Emanuel + övriga anmält intresserade för studiegruppen.

Lokalbokning: Olov (till 14/11)

 

Initierade arbetsgrupper hösten 2012.

Var och en som är intresserad, tar kontakt med vederbörande, t.ex. på ett av våra månadsmöten eller via mail på den nationella omställnings-sidan. Genomförandet sker sedan om tillräckligt intresse finns av att delta. Du kan själv lägga nya förslag, under förutsättning att du eller någon annan lämplig är sammankallande. 

Studiebesök hos Hans & Marie i Horn. Sammankallande: Olov. Besöket äger rum någon gång under hösten, när verksamheten i trädgården börjar bli lugnare. Hans & Marie säljer grönsaker till personer i trakten genom intensivodling enligt ekologiska principer.

Besök på Kommunens Biogasanläggning. Sammankallande: Ola. En kort introduktion kan hållas av Olov utifrån den kurs vid Universitetet som genomförs varje år. I kursen ingår praktiskt gasframställning.

Workshop kring levande föda och drinkar. Sammankallande: Sofia.

Klädbytardag. Sammankallande: Helene & Christina.

Odling i Yvonnes trädgård. Yvonne bor strax söder om Sturefors och har en normal trädgård med stora möjligheter till växtskötsel.

Filmvisning av Transition-filmen och annat. Sammankallande: Nina

Lokal ekonomi och Andelsodling: Sammankallande: Emanuel och Olov. Förslaget till Andelsodling avslogs visserligen hos kommunens Stadsbyggnadnämnd (M Demirok) men principen lever vidare, t.ex. i Sigtuna där omställningsgruppen för fram samma förslag där. Se f.ö. Olovs blog för bakgrundsinformation.

Klädbibliotek. Sammankallande Christina.

Bytesdag för böcker, musik och film. Sammankallande Jan.

Omställningssånger. Sammankallande: Olov. Vi har anledning att samla på oss sångbara visor och låtar som kan användas på fester och liknande. På 70-talet fanns gott om protestsånger. Något av detta borde gå att återuppliva och säkert en del annat. Här behövs förslag!

Bytardag för plantor & frön, väntar vi med till våren. 


Undrar du kring något? Hör med Olov

-------------------------------------------------


Sammanfattning av verksamheten 2011

2011 var ett fantastiskt år för Omställning Linköping. Vi har växt på alla håll och kanter. Antalet medlemar har växt ifrån 40 till 60. Andelen cirklar och utåtriktade aktiviteter har mångdubblats och vi har lyckats få en riktigt bra mediabevakning på det som vi har gjort. Dessutom har vi detta år haft möten med politiker, kommuntjänstemän och företag inom miljöområdet vilket gör att de flesta som arbetar med miljö i Linköping nu känner till Omställning Linköping.

Men vi tar det från början. Året började starkt med en Bytesmarknad för kläder och skor lördag den femte februari. I samarbete med Textillinjen på Vadstena folkhögskola erbjöds lagning och ändring av kläder. Tillställningen var mycket lyckad och det dök upp ca 100 personer samt att Corren var där och skrev en helsidesartikel med bilder.

Detta följdes snabbt upp med en utställning om omställning på Statsbiblioteket under vecka sju och åtta. Utställningen var uppdelad i fyra olika avdelningar bestående av texter och bilder:

Hot & Problem behandlar människans förhållande till naturen. Denna del tar upp de hot och problem som Omställningsrörelsen arbetar med.

Synsätt behandlar de olika sätt man kan se på problemen.

Omställningsrörelsen behandlar Omställningsrörelsen historia både globalt och lokalt.

Lösningar lyfter fram alla de lösningar på problemen som redan idag finns i praktiken, både i Östergötland men även på andra platser.

Utställningen innehöll även en bokutställning, filmvisningar, workshops och föredrag. Förutom folk ifrån Omställning Linköping föreläste även personer som arbetar med miljö inom Linköpings kommun, doktorander vid Linköpings universitet inom Miljöteknik samt en folkhögskolelärare. Sammanlagt hölls det 25 föreläsningar. Det kom cirka 200 besökare till utställningen. Linköpings tidning skrev om utställningen veckan innan den öppnade och Corren var med på invigningen och skrev en helsida med bild. Vi bjöd även in gymnasium och folkhögskolor. Det kom nio skolor och ungefär 200 elever som fick frågelappar att besvara utifrån skärminnehållet.

Den 23 mars var vi för första gången med på det möte som kommunen två gånger om året kallar Linköpings miljö och naturvårdsföreningar till. Mötet handlar i första hand om att kommunen berättar om vad som är på gång inom miljö och naturvårdsområdet. Gruppen kan även fungera som en remissinstans. Dessutom delar politiker och kommuntjänstemän på mötena.

Det andra nätverket som vi gick med i under 2011 heter Miljönätverket och i det träffas företag inom miljöområdet på frukostträffar hos varandra en gång i månaden. Även kommuntjänstemän samt Världsbutiken är med på mötena. Det första som vi var med på ägde rum den åttonde april på Alcontrol - ett vattenanalysföretag.

Under våren hade även vår Ekonomigrupp en cirkel utifrån Tim Jacksons bok Välfärd utan tillväxt samt JAKbankens grundkurs. Även under hösten genomfördes en ekonomikurs, denna gång med boken "Pengar på planetens villkor". Odlingsgruppen kom igång på allvar och var väldigt aktiv med träffar samt tips och råd över nätet. Återbruksgruppen delade upp sig i mindre enheter efter intresse. Påverkansgruppen planerade för att ta med utställningen på turné i länet vilket tyvärr aldrig blev av under detta år. Däremot gjorde vi ett värvningsmöte i Vadstena i november, och träffade personer från Ödeshög, Vadstena och Motala. Jan Berge hölls som vanligt i många olika omställningskurser. Även en kurs i livsåskådning kunde genomföras med ca 10 deltagare.

Vi blev även inbjudna att hålla en Bytesmarknad på Streetfestivalen den 28 maj. Det var tyvärr dock inte så många av de som kom som hade med sig något att byta, vissa bytte dock de kläder som de hade på sig. Efter sommaren slutade Hugo Malm på tjänsten som Miljösamordnare på NBV och ersattes av Jan Berge. Han gjorde snabbt om kontoret så att det blev möjligt att göra fler praktiska saker i det. En av alla saker som han tog tag i var att införa ett månadsmöte där så väl nya som gamla kan mötas och diskutera aktuella frågor.

Den 28 augusti anordnade Återbruksgruppen en Bytesmarknad för kläder och skor på Länsmuseumet som ett avslut på Tekniska Verkens utställning om sopor. Även denna gång blev det väldigt lyckat även om det inte kom lika många som i början av året. Tidningen Extra Östergötland var där och skrev en artikel med bild.

Matgruppen anordnade en äppelmustningskväll den fjärde oktober. Alla som ville fick komma med eller utan äpplen och testa på att musta. Det diskuterades även hur musten kan göras till cider och vinäger samt hur man kan förvara äpplena under hösten. Detta var något som media verkligen nappade på. TV 4 gjorde ett inslag och Länstidningen samt Extra Östergötland skrev varsitt reportage.

Återbruksgruppen var mycket aktiva under året. Den 12 november var det åter igen dags för en Bytesmarknad. Denna gång var det dock skivor, böcker och filmer som byttes. Dagen var mycket lyckad och alla som kom verkade vara nöjda. Även denna gång fick vi mycket saker över så vi har nu byggt på oss ett stort återbruk.

För att bli av med en del av återbruket samtidigt som vi i praktiken visade vad omställning innebär paketerade några ifrån Återbruksgruppen saker ifrån återbruket, skrev rim och la ut dessa under granen vid stora torget den åttonde december. Detta ledde inte bara till ett helt uppslag i Corren utan vi lyckades också reta upp deras ledarskribenter som kommande dag skrev en arg krönika om ”Julens glädjedödare”.

Även på vår grupp på internet var aktiviteten väldigt stor. Vi fick dessutom en Gallerigrupp i slutet av året som gick runt och kollade på Linköpings konsthallar. Året avslutades med en julavslutning i vårt nya rum på NBV den 15 december. Tyvärr blev inte Jan Berges tjänst på NBV förlängd men vi behåller det rum som han hade samt vårt nya rum.

Även på Sverigenivå var 2011 ett bra Omställningsår. Omställning Sverige växte enormt både i antal grupper och i antal medlemmar. Bland annat fick Vadstena och Söderköping Omställningsgrupper. Den 19 februari anordnade Omställning Sigtuna ett seminarium om ekonomiskt tillväxt. Detta visade sig bli ett hett ämne under hela året. På våren höll Fas, förlåt Steg 3 ett seminarium i Stockholm och innan sommaren sände Vetenskapens värld ett program som starkt ifrågasatte vår fortsatta möjlighet till ekonomiskt tillväxt. Under våren annordnade Omställning Sverige ihop med JAKbanken och Effekt ett antal föreläsningar med Nicole Foss om de kommande kriserna. Dessutom släppte forskaren Mikael Malmeus en rapport om hur vi skulle kunna ha en ekonomi utan tillväxt i Sverige som ändå är hållbar. Och Korrespondenterna sände ett avsnitt om oljetoppen.

När det under sommaren blev uppenbart att euron är en katastrof släpptes även röster fram i media som var kritiska emot ekonomisk tillväxt. Sverige fick dessutom ett nytt parti Gröna partiet som till stor del driver samma frågor som Omställningsrörelsen. Under hösten när Ockuperingsrörelsen tog sig till Sverige gjordes även några kritiskt reportage till storbankerna. Effekt magasin som skriver mycket om Omställningsfrågor fick för första gången presstöd. Anders Persson som arbetar för Studiefrämjandet med omställningsfrågor fick -Uppsala stifts miljöpris. Som pricken över i-et visade Myndigheten för Samhällsberedskaps årliga undersökning om svenskarnas oro över hur saker kommer att drabba Sverige om fem år. Efter organiserad brottslighet kommer användning av naturresurser och klimatförändringar som två av tre personer är oroliga för. Så det vi får hoppas på är att 2012 blir året då folk går ifrån ord till handling.

På världsnivå hände det också mycket i Omställning. Omställningsrörelsen har växt globalt. Den elfte mars drabbades Japan av en Tsunami som slog ut ett antal kärnkraftsreaktorer. Detta fick inte bara Japan utan också Tyskland och Schweiz att inse att det var dags att lägga ned kärnkraften. De ekonomiska problemen i Spanien och Grekland ledde inte bara till stora protester utan också till att folk gick ihop i sina kvarter och började samarbeta med olika saker.

Dessa protester ihop med den Arabiska våren inspirerade Ockuperingsrörelsen som startade i New York i september och spred sig som en löpeld över världen. Under hösten släpptes även Omställningsrörelsens grundare Rob Hopkins en ny bok om Omställning. Sammanfattningsvis ett väldigt bra omställningsår även om politikerna och storföretagen inte har fattat galoppen än.

Möte med Åsa Carlberg 13/10 2010

Onsdag den 13 oktober kom Åsa Carlberg som är en av Linköpings kommuns miljöansvariga på Omställning Linköping. Hon berättade om kommunens miljöarbete. De flesta i OL var skeptiska till att det är många fina ord men att inte så mycket har skett i verkligheten. De flesta av dessa delar är inte Åsa ansvarig för men hon lovade att ta med sig våra synpunkter till sina kollegor. Hon arbetar med framför allt tre delar: Klimp som ska ta fram forskning kring klimatet, Temp som är ett folkbildnings och informationsprojekt som ska kommunicera Klimp samt Fairtradecity.

De projekt som vi skulle kunna ha ett samarbete kring är: Earth hour där vi var med redan i år, Europeiska trafikantveckan på hösten samt två stycken möten om året där kommunen bjuder in olika miljöorganisationer. Åsa ska se till att vi blir inbjudna på det nästa gång. Annars är medborgarförslag en bra väg att gå som Fairtradecity gruppen använde med lyckat resultat. Vi kan även mejla Åsa när vi ska arrangera större saker så som bytesdagen så kan hon sprida det.

Ett tips ifrån henne är att samarbete mer med andra organisationer som arbetar med liknande frågor, det är lättare att få med sig kommunen om man är många. En ifrån OL kom på att vi skulle kunna ha ett seminarium om OL som vi bjuder in politiker och kommunanställda till, Åsa tyckte att det var en bra idé men varnade för att hon har försökt få till ett sådant seminarium angående Fairtradecity i ett och ett halvt år utan att lyckas. Från och med nu i höst har Helena Koch Åström anställts för att ha det övergripande ansvaret för kommunens miljöarbete.

Ekobymöte i Skebokvarn 1-3 oktober  2010

Två deltagare från OL deltog i Änggärdets träff för ekobyar under två hela dagar. ca 20 personer från hela landet var närvarande. Vi lyssnade till Folke Günter, systemekolog från Lund och Stephen Hinton som förverkligat ett kooperativ i Flen där vi var. Folke berättade om betydelsen av fosfor och hur denna skall ingå i ett kretslopp, om vi skall leva hållbart. Han beskrev även omvandlingen av en tänkt stad på 40000 invånare till ekobysamhälle under en period av 50 år. Många exempel på t.ex. rening av gråvatten. PPT-material från mötet kan fås genom att kontakta Olov. Vi berättar även muntligt på mötet den 13 oktober. 

Höstens upptaktsmötet 8 sept  2010

18 personer träffades i NBV-huset. Vi hade knytkalas för att fira våra nya lokaler och maten var väldigt varierad och god.

En presentation av OL gavs för nytillkomna. och vi berättade vad vi var intresserade av att åstadkomma.  

De olika grupperna (med sammankallande inom parantes blev):

Återbruk (Jan).
Ekonomi (Hugo)
PR & Påverkan (Olov)
Lobbying (Claes)
Mat ( Eva)
Odling ( Jan)

Alla som vill är välkomna att vara med i en eller flera grupper. Man behöver inte har varit med på Upptaktsmötet för att få vara med i någon grupp. Efter mötet har det tillkommit fyra personer som tidigare varit i kontakt med Omställning Linköping på ett eller annat sätt. Mötestider och dagar kommer att läggas upp på Omställning Sveriges hemsida samt på vår egen hemsida.

Omställning Linköpings möte 25 augusti  2010

Vi var nio stycken på mötet varav fyra stycken var nya, vilket var roligt. Vi började mötet med att alla presenterade sig. Sen presenterade vi som har varit med i OL ett längre tag Omställningsrörelsen och OL.

Vi beslutade oss för att vara med på Jätte Grönt söndag den 12 september i Gamla Linköping. Jätte Grönt är en odlingsmarknad där vi kommer att visa vår nyinköpta kvarn och mala lokalt odlad säd till mjöl för försäljning. Vi har på tidigare talat om även vara med på Skördefesten i Trädgårdsföreningen, men då denna aktivitet sker helgen efter Jätte Grönt beslutade vi att istället satsa helhjärtat på Jätte Grönt.

På Upptaktsmötet som kommer att äga rum den 8 september i vårt nya rum kommer vi att börja med att fira våra nya lokaler med ett knytkalas. Vi låter dom som kommer bestämma vad dom vill ha med så får vi se vad det blir. Vi talade även om att dela upp ansvaret för att tala mellan oss så att det inte bara blir en person som sköter allt snack.

Två av de nya som är eko-bönder berättade att EU vill begränsa vilka fröer som får odlas. Man säger sig göra detta för den biologiska mångfalden, men i själva verket misstänker folk att det handlar om att försvåra för små odlare att odla någonting annat än det som de stora odlarna odlar. 

Det talades även om vetegräspress som man kan använda för att göra sina egna hälsodrinkar av t.ex. maskrosblad. Vi diskuterade även hur vi ska göra för att nå ut till makthavare med vårt budskap. En idé som kom fram var att vi vänder på det hela. Istället för att försöka påverka kommun och landstingspolitiker skulle vi kunna höra av oss till mindre föreningar så som Centerkvinnorna i Nykil, eller olika fackförbund. Tanken var att om vi lyckas få gräsrötterna med på banan så blir det mycket enklare att driva dessa frågor. Dessutom har de små lokala föreningarna oftast ingenting emot att det kommer någon och föreläser i ett ämne, medan det är ganska svårt att få tid med kommun och landstingspolitiker samt att dessa redan är uppvaktade av andra föreningar och företag.

Inför Upptaktsmötet beslutade vi att vi under mötet ska försöka starta upp olika grupper efter vad folk är intresserade av att göra, så som en Återbruksgrupp och en Matgrupp. Varje grupp är sen fri att göra vad dom vill. Man skulle tex kunna göra så att varje grupp skapar sitt eget material som vi sen kan ha med oss när vi är ute i olika sammanhang så som Jätte Grönt.

Första mötet efter sommaren. 18 augusti 2010

Omställning Linköpings verksamhet har legat nere under sommaren, men det har inte hindrat våra medlemmar ifrån att verka för omställning. En av oss var med på ett Omställningsläger utanför Uppsala som MJV hade anordnat. Programmet var mycket ambitiöst, bland annat var Energimyndighetens nya generaldirektör Tomas Kåberger där och föreläste. Han har tidigare varit generaldirektör för Svensk biogas därmed väl insatt i energiproblematiken.

Vår representant tillfället i akt och fick sig en personlig pratstund med Tomas. Det visade sig att de delade oron över kommande energiförsörjningsproblem i takt med att oljan blir dyrare. Vår utsände som har försökt få kontakt med Energimyndigheten länge för att påtala att de borde utfärda en rekommendation till regeringen om att utreda sårbarheten i infrastrukturen i landet.

Tomas ansåg att Energimyndigheten arbetar på uppdrag av regeringen och EU och de inte i första hand ska ta egna initiativ. Vi anser att det är Energimyndighetens plikt att upplysa regeringen om den kommande energibristen.

På Omställningslägret diskuterades även att det borde samarbetas mer mellan alla små organisationer som arbetar delvis mot samma mål. Som ett led i detta beslutade vi att vi under hösten ska ta kontakt med andra organisationer för att bjuda in dem till oss samt att komma till deras möten och föreläsa om Omställning Linköping. Målet med detta är alltså inte att stjäla medlemmar från varandra utan att hitta områden där vi kan samarbeta.

Riksdagen har beslutat om att det ska göras en Sårbarhetsutredning för svenska storstäder, syftet är att man ska sammanställa befintlig kunskap och att ta fram scenarier och goda exempel för hur hållbara och ”klimatsmarta” städer kan se ut. Fokus ligger på:

grönområden, luft- mark- och vattenmiljö samt biologisk mångfald
hållbara bostäder och samhällsplanering, hållbara transporter i staden, inklusive försörjning med förnybara drivmedel

I detta borde självklart Linköping ingå. Det fina är att man för att engagera medborgarna i städerna har gjort en Facebookgrupp där medborgare ska kunna följa utvecklingen och själva komma med förslag. Självklart måste vi i Omställning Linköping vara med i detta. Sen får vi se hur mycket de lyssnar på oss, men det är inte varje dag som vi ens får chansen att påverka.

Hugo kommer på en inbjudan ifrån IOGT-NTO att föreläsa om Omställningsrörelsen i Vadstena den första september. Målet är att detta ska bli upptakten till att bilda ett Omställning Vadstena. Den sjätte september kommer Hugo att medverka på uppstartsmötet av Omställning Norrköping. Eftersom det inte har hänt så mycket i Omställning Norrköping så har Hugo och hans kollega Eva som också arbetar på NBV men som bor i Norrköping anordnat ett uppstartsmöte.

Sommarträffen som anordnades ute hos Eldsöga lockade tyvärr inte så mycket folk. Förmodligen för att det låg mitt i sommaren. Det som dock var positivt var att studiebesöket på Eklundens Ekoby i början av sommaren blev en framgång. Mycket folk och väldigt inspirerande.

En av våra deltagare berättade om den grupp som håller på med lokal matproduktion. En vision målades upp där denna grupp skulle kunna arbeta med bröd ifrån korn till bord.

Den debattartikel som Hugo skrev i början av sommaren angående oljekatastrofen i Mexikanska golfen och vårt oljeberoende blev antagen av Fria tidningen och en länk till den finns på hemsidan.

Redan nu är två studiecirklar inför hösten planerade. På måndag den 23 augusti drar en studiecirkel i Vegetarisk matlagning igång på NBV. Torsdag den 2 september klockan 19 startar en ny JAKbankens grundkurs. Kursen handlar dels om räntefriekonomi men även om hur JAKbanken fungerar. Även denna kurs kommer att hålla hus i NBVhuset på Järnvägsgatan 10. Den som är intresserad av att vara med kan mejla till hugo.malm@nbv.se.

Till nästa möte beslutade vi att undersöka om vi kan stå med FOBO på Jättegrönt den 12 september i Gamla Linköping samt hur det ser ut med hyra av bord under skördefesten i Trädgårdsföreningen. Nästa möte blir onsdag den 25 augusti klockan 19 i NBVhuset då syftet är att planera flytten till vårt nya rum den första september samt planer fär upptaktsmötet den 8 september. 


Studiebesök på Eklundens Ekoby den 16 juni.    2010

Planeringsmöte (#13) den 27 maj   2010

8 personer deltog, varav en ny = deltagare från Eklundens ekoby. Vi bokade in ett studiebesök 
Rumsfrågan NBV - Vi blir troligen erbjudna tre hörnrum på våning 2, inkl ett kök. Det ser lovande ut.
 

Planeringsmöte (#12) den 18 maj   2010
Mötet kom att handla mycket om ide-inventering, vars resultat redovisas under rubriken Brainstorm i titelraden ovan. Vi kommenterade även kommunens/länsstyrelsens aktivitetsdag kring Klimatomställningen, där fyra av oss deltog av totalt ca 80. Glädjande att även omsorg av biologisk mångfald fanns representerat bland föredragen. 

Omställningsfestival den 9 maj   2010
Hela dagen verksamhet i Globenteatern. Inbjuden föreläsare Stephen Hinton lyckades komma, trots att han deltog i Länsbygderådets riksdag i Sunne. Loppisförsäljningen inbragte 500:-. Utställare Djurens rätt och en leverantör av elcyklar. Cartering Matlagningsgruppen och Björkö gymnasium. Föredrag och sång från scenen. Ideverkstad och filmvisning - kontinuerligt hela dagen. 

Planeringsmöte (#11) den 5 maj   2010
Detaljplanering inför Omställningsfestivalen. 

Planeringsmöte (#10) den 29 april   2010
Kommande festivalen 9/5 detaljplanerades kl 10-18. Vi delade upp föreningar att kontakt mellan oss. Jan förklarade tankarna med återbruket och gav oss en lapp att dela ut i brevlådor. Ett Powerpoint-material finns att tillgå (kontakta oss) från Hillevis seminarium. Utställningar Peakoil/Diverse projekt/Bokhistora skall presenteras. Gitarrsång. Kontinuerlig filmvisning på övervåningen (Andreas).  Mat tilllagas (veg-kursen). Solluftfångare. Kvällen innan är lokalen öppen för förberedelser. Projektet presenteras från scenen (Hugo). Nytryckt affisch delades ut i A3 färg (ej vattensäker). 

Omställningsseminariet den 25 april   2010

 Sönd 25 april kl 10-16, hade vi Omställningsseminarium för hela Östergötland (se bilder under länken Fotoalbum), med övningar av typen "Open Space" (se boken Joanna Macy: "Dialog"). Dagen leddes av Hillevi Helmfrid som har lång erfarenhet av gruppdynamiskt arbete kring omställningen. Det hela finansierades av HSSL och vi var 20 personer som inventerade våra förväntningar på och önskemål av förändring. Vi hoppas kunna lägga upp powerpoint-presentationen som Hillevi gav, här snart, och tanken är att vi som bevistade seminariet kan komma att leda liknande möten senare (inget tvång). Två stora intressen verkade finnas i gruppen: Ekonomi och Odling. 

Sjunde mötet 30/3 - 2010

Denna gång var vi sju deltagare varav fyra nya! Olov informerar kort om bakgrunden till att oljan kommer att börja sina! Vi presenterade oss för varandra och hade en allmän diskussion - Några nya idéer: En dag för skräpplockning, att utveckla återbruket (konkret och bra) samt att vi behöver en lista med lokala odlare (kanske från Östgötamat). 

Planering av omställningsfestivalen den 9.e maj: • Föredrag Stephen Hinton som medverkar större delen av dagen. •Konstutställning-kulturskolan. •Musik - jazzgrupp och Olov gitarr. •Filmvisning. •Modevisning av återbrukade kläder.•Teater-Lunnevad. •Loppmarknad  •Café Björkö-fria gymnasium. •Försäljning - Världsbutiken. NSF (=scouterna). •Workshops. • Visionsverkstad-Jan. Gör vad ni kan för att fördjupa dessa kontakter till nästa möte! 

Jordtimmen 27/3 - 2010

Vid ett arrangemang av kommunens TEMP-kontor, stod vi i Domkyrkoparken för att uppmärksamma klimatförändringen genom att släcka ner belysningen under en timme. Det är en återkommande global aktion för att människor skall kunna visa sin omsorg om jordens tillstånd och vårt ansvar för den. Flera hundra människor samlades där med bl.a. fackeltåg och uppträdande på scen av facklor. Namnet på vår grupp nämndes från scenen och vi stod tillsammans med länsstyrelsen med ett bokbord under tält. Vi fick möjlighet att dela ut flygblad, visitkort och diskutera med många olika personer om vår verksamhet. Vi har numera en stor banderoll med orden "Omställning Linköping" (1 x 2 m) för framtida bruk. 

Sjätte mötet 10 / 3 - 2010 
Åter igen var vi fyra personer på mötet. Dock inte samma fyra som gången innan. Vi beslutade att fortsätta med att lägga upp anteckningar från våra möten på hemsidan. HSSL har kommit ut med en bok som heter Ställ om Sverige som är en inspiration och handledning för omställningsgrupper. Vi beslutade att beställa 17 st för att kunna sälja och använda oss av internt. 

Frågan om vi skulle kunna göra ett besök på Hulta bruk kom upp och detta skulle undersökas. Hittills har vi fått 420 träffar på hemsidan så det är uppenbarligen en hel del människor som besöker sidan fastän de inte kommer på våra möten. Vi beslutade att trycka upp båda förslagen på affisch och göra det på NBV. Ca 50 av varje ansågs vara bra. Vi ska även försöka ta kontakt med Corren och berätta om våra kurser som nu är igång för att få dom att skriva om oss. 

Sen gick vi vidare till att diskutera Omställningsfestivalen som vi har bokat till söndag den 9 maj. Vi har bokat Globenteatern. Mötet diskuterade vad vi kan ha med på festivalen. Vi har fått en förfrågan ifrån Nykterhetsrörelsens scoutförbund om dom får vara med och vi kom fram till att vi ska försöka få med så många olika organisationer som möjligt för att visa på att det redan idag finns en hel del organisationer i Linköping som arbetar för att ställa om Linköping. 

Vi planerar även att ha en loppis/klädbytardag, teater, musik, filmvisning av The age of stupid, café mm. Vi beslutade att ta kontakt med Transition Sweden för att höra om inte någon därifrån kan komma och föreläsa under festivalen. Gällande frågan om en källare i Globen har det kommit fram att det finns en källare men att den inte hyrs av NBV. 

Sen hölls det en föreläsning om Återbruk. Vi diskuterade hur vi skulle kunna genomföra detta i Linköping. Lördag den 27 mars är det Earth Hour och Linköpings kommun kommer att ha ett jippo i Domkyrkoparken mellan kl 20:30-21:30. NBV är välkomna att vara med i ett tält med ett bord. NBV har beslutat att låta Omställning Linköping ta den platsen så vi kommer att vara med och informera folk. Två personer tror sig kunna vara där. Det skulle handla om mellan kl 20-21:45. 

Till nästa möte som blev satt till den 17 mars kl 19 ska vi kolla upp om det finns tidningsställ och anslagstavla att ha i vårt rum.

Femte mötet 3 / 3 - 2010 

På femte mötet var vi fyra deltagare. En affisch är klar och vi diskuterade hur den ska se ut. Efter en lång diskussion kom vi fram till att det skulle framarbetas olika förslag och läggas upp på hemsidan så att vi kan rösta om vilken vi vill ha. 

Vi diskuterade även var vi skulle kunna sätta upp affischen och kom fram till att det finns många olika platser där man kan sätta affischer. Vi beslutade att registrera oss på lkpg.se för att nå ut till fler människor. Samt att tycka upp visitkort med en lockande text så vi kan sprida vårt budskap på detta sätt. 

Det finns fyra symaskiner att tillgå på NBV som vi kan använda när vi vill. Det finns även ett videoredigeringsrum och två kameror så vi kan börja med en cirkel även i det. Åter kom frågan om det finns en källare under Globen upp och detta ska nu undersökas en gång för alla. Även frågor kring anslagstavlor kom upp. 

Ett förslag kom upp att på varje möte ha en kort presentation av något relevant ämne. Vi börjar med återbruk på nästa möte. Kontakt har även tagits med en person på Agenda 21 i kommunen och vi beslutade att ta ytterligare kontakt för att se om personen kan komma på något av våra möten. 


Fjärde mötet 24 / 2 – 2010

På detta det fjärde mötet var vi sju deltagare varav en var ny. Vi beslutade att ta bort alla namn i protokollen samt på hemsidan eftersom alla i gruppen inte kände sig bekväma med det. Sen gick vi igenom hur man skulle kunna göra vår hemsida mer överskådlig och beslutade att göra det i form av nya rubriker i Ide-katalogen.

Remissförslaget till Kommunen är nu skickat. Vi beslöt att även ändra på hemsidan i beskrivningen av Projektmetodik så att inte folk ska missuppfatta att man måste göra på detta sätt. Sen tittade vi på källaren i NBV huset och det kom förslag om att ha en cykelverkstad där samt grönsaksförråd för gemensamma inköp.

Att nå ut till en bred massa ansåg alla vara viktigt, inte bara nå de redan invigda. Vi diskuterade om vi ska ta kontakt med andra organisationer som arbetar för liknande saker och åsikterna var delade men vi kom fram till att det viktigaste är att vi får fler medlemmar. Målet är att ha en kärngrupp på runt 30 personer så att vi sedan kan dela upp oss i olika studiecirklar. Cirklar som det än så länge är klara för start (se Idekatalogen), är JAK bankens grundkurs , gruppen Samhällsförändring och hållbarhet (nu termin 2) och Vegetarisk matlagning. Till dessa kan även fogas diverse kurser som drivs av Eldöga (Jan G). 

Vi beslutade även att ha en Omställningsfestival söndag den nionde maj i Globenteatern. Tanken är att vi ska bjuda in någon ifrån Transition Sweden för att föreläsa, ha loppis, musik samt berätta mer om vår verksamhet för att nå ut brett. Vi invigde även vår återbrukscentral med böcker som medlemmar i Omställning Linköping får ta gratis.

Nästa möte bokades till onsdag den tredje mars kl 19.
Tills dess ska vi kolla upp följande:
Finns det filmutrustning i NBV huset så vi kan ha en filmkurs och sen på så sätt dokumentera vårt arbete?
Finns det någon källare under Globenteatern som vi skulle kunna vara i?
Finns det några symaskiner i NBV huset som vi skulle kunna få låna.
Ett affischförslag ska göras för att locka till oss mer folk.

Tredje mötet 17 / 2 – 2010

Denna gång lyckade vi med vårt mål att fördubbla antalet deltagare till åtta personer. 

Vi gick igenom förra veckan protokoll och vi kan få ett rum på övervåningen som vårt eget. Andra kommer att ha tillträde till det men vi kan få inreda det som vi vill. Vi kan även få låna Globenteatern gratis om den inte är bokad. 

Ordföranden i Linköping för HSSL berättade att det kommer att bli en möte om Transition Town i Linköping i maj. Det finns mer information som han kommer att läggas upp på hemsidan. Tanken är att HSSL ska bjuda in en mängd olika organisationer i Linköping för att nå ut till en bredd med omställningsbudskapet.

Ett förslag var att vi skulle kunna laga och tillverka saker som vi sen säljer och att vinsten skulle kunna gå till att köpa grönsaker lokalt för att sälja dessa. För att nå ut till makthavarna skulle vi även kunna lägga medborgarförslag.

En fråga kom upp om vad vi har för slutmål samt hur vi tänkt oss att nå dit. En spännande diskussion följde där vi enades om att det är bra om vi kan dela upp oss i olika studiecirklar där vi kan fördjupa våra kunskaper i ämnen som vi är intresserade av. Gärna ämnen som kan mynna ut i någonting praktiskt.

Därefter följde en lång diskussion om vilken avsändare som skulle stå kring remissförslaget (se annan länk). Om det skall stå undertecknaren är medlem i Omställning Linköping eller om Omställning Linköping ska stå som avsändare. Efter omröstning beslutade vi att det första alternativet skall gälla. 

Ett förslag var att vi kan ha en återbrukscentral i vår nya lokal och att folk ska kunna lämna och ta det som dom vill. Vi beslutade att göra det. Ett annat förslag var att vi skulle kunna försöka bidra till samåkning med bil i Östergötland.

Sen gick vi igenom vad folk är intresserade av att göra. Ett intresse finns av att ha JAK bankens grundkurs samt klädbytardag. Ett annat är att undersöka samåkning samt samordning av mat. Ett tredje är att hålla på med odling med andra samt lokal valuta. Ett fjärde är intresseret av att ha en studiecirkel i Holistiskt tänkande samt att starta samarbete med likanande organisationer. Någon vill lägga sitt fokus på återbrukscentralen, en annan vill lägga tid på PR samt på en vegetarisk matcirkel. Vi bör undersöka om vi kan handla in mat lokalt och även jobba med samåkning. Det finns intresse i gruppen av vegetarisk matlagning samt av ekonomi.

Vi beslutade:
Att kolla upp om vi kan få bokhyllor till vårt rum.
Att vi undersöker hur det ser ut med samåkning idag.
Att undersöka material för en studiecirkel i Holistiskt tänkande. 
Att nästa möte sker onsdag en 24 feb kl 19.

Andra mötet 11 / 2 – 2010


Även på andra mötet var vi fyra deltagare. Vi gick igenom förra veckans protokoll och berättade om kommunens förslag till regionplanering

Några tyckte inte att Omställning Linköping skulle stå som avsändare på remissvaret eftersom detta skulle kunna leda till att media plockade upp det och att Omställning Linköping blev insorterade i ett fack vilket skulle kunna göra det svårt för oss att nå ut till folk som kanske inte har kommit lika långt i sina tankar kring miljön och peak oil.

Det  ställdes flera bra och provocerade frågor om Omställning Linköping verkligen behövs. Vi kom fram till att det är viktigt att vi gör konkreta saker för att visa på att vi inte bara snackar. Ett förslag var att vi skulle kunna köpa livsmedel direkt ifrån lokala bönder och sen sälja dom.

Vi talade även om hur vi når ut till andra personer så att vi hela tiden växer. 

Det kom upp några förslag bland annat på att vi skulle kontakta HSSL för att höra när dom har tänkt att ha sitt möte om Transition Town i Linköping.  Även att anordna en loppis eller en klädbytardag för att locka nytt folk föreslogs.

Vi beslutade:
Att  kollar upp med NBV om vi kan få ett eget rum som vårt eget samt om vi kan få låna Globenteatern. 
Att skicka över material om befintliga kurser för att kunna uppdatera hemsida.
Att fortsätter att uppdatera hemsidan med relevant material.

Första mötet 4 / 2 – 2010

Första mötet hölls i NBVs lokaler på Järnvägsgatan 10. På första mötet var vi fyra deltagare. Efter att alla hade presenterat sig lästes det upp ett färskt brev till Pres. Obama från Post Carbon Institute i Californien. Vi diskuterade att det är viktigt att få till en medvetande höjning snabbt eftersom vi inte har lång tid på oss att rädda miljön.

Vi måste arbeta för någonting positivt för att ingjuta hopp i folk. Om man inte tror att det är möjligt att rädda miljön är vi chanslösa. Det är väldigt viktigt att vi arbetar med låga trösklar och med ett positivt budskap för att nå ut till så många som möjligt.

Ett remissvar finns formulerat på kommunens förslag på regionplanering som möjligen Omställning Linköping kan  skriva under.

Vi beslutade följande:
Vi startar en egen Linköpings grupp på
http://www.transitionsweden.se
Vi lägger ut en resumé av kommunens förslag samt det egna förslaget till oss alla.
Vi startar en egen hemsida till Omställning Linköping där vi kan lägga ut eget material.
Nästa möte bokas till den 11 / 2 kl 19. Alla ska försöka sprida ordet så gott det går.
Att alla möten kommer att hållas i NBVs lokaler.

Till startpunkten             Webmaster: Olov Fahlander