Blogg Jan

Jans mycket  innehållsrika blogg:  http://eldoga.wordpress.com 

Om Permakultur: http://permakultur.se/


Preliminärt kursprogram för 2013
Jag har för avsikt att utveckla Lövudden (mitt fritidshus) till en plats för kvalificerad utbildning inom ämnen som har med vardagsekologi, självförsörjning, permakultur och överlevnad att göra. Olika strukturer och former för detta prövas och under år 2013 kommer det att finnas en kurs näst sista helgen i månaderna april-oktober.

April (20-21/4): Ätliga växter i det möjligas gränsland från trädgård, natur och jordkällare med tillhörande matlagning.
Maj (18-19/5): Ekologisk odling.
Juni (22-23/6): Trähantverk, snickeri och konstnärligt skapande (skulpturer).
Juli (20-21/7): Småskaligt ekologiskt byggande och byggnadsvård.
Augusti (17-18/8): Permakultur.
September (21-22/9): Äpplemustning och livsmedelskonservering.
Oktober (19-20/10): Träd och buskar med landskapsvård och skogsträdgård.

Alla månadskurserna har samma koncept: De håller på i två dagar (lördag-söndag) och börjar klockan 10. Det kostar inga pengar. Det går att bo på kursplatsen i olika hus eller i tält. Egen mat medtages alternativt råvaror till gemensam matlagning.

Vandring
Jag planerar att genomföra en vandring från Linköping till mitt fritidshus i början av juni månad. Beräknat antal dagar är fyra med drygt 2 mils vandring varje dag. Sträckningen blir huvudsakligen samma som Östgötaleden. Mitt syfte är att testa minberedskapspackning. Även andra är välkomna som medvandrare. Under vandringens förlopp ges rika tillfällen att samtala om livet, undersöka ätliga vilda växter, diskutera lämplig utrustning, få mer kunskap om överlevnad i naturen m.m.

Permakultur
Kurs på 6 tillfällen startar i februari 2013. Kursen hålls i Linköping och Kostar 800:- inklusive boken ”Permakultur i ett nötskal” av Patrick Whitefield.
Permakultur erbjuder metoder för analys och design av en plats med syftet att skapa en långsiktigt hållbar livsmiljö för människan. Ämnen som behandlas är bl.a. odling, boende och energi. Kursen ger dig kunskap om de grundläggande principerna för analys och design inom permakultur. Vi arbetar också med praktisk tillämpning och du får göra en förstudie till ett eget projekt.

Möjliga kurser och workshops
Vid behov kan jag med kort varsel anordna kurser med varierande utsträckning i tid och omfattning. Exempel på ämnen kan vara: Bygg en luftsolfångare, ekologisk odling, permakultur, livsmedelskonservering, äpplemustning, skinn & läder, kompostering, enkelt friluftsliv och överlevnad i naturen, krisberedskap, snickeri & slöjd m.m.

Föredrag och bildvisning
Jag kan också komma för en eller flera timmar, visa bilder och prata kring olika ämnesområden som odling, köpstopp, ökad självförsörjning, vardagsekologi, permakultur, resiliens, ekologiskt fritidshus, ekologiskt byggande m.m.

Mer information och anmälan:
Jan Gustafson-Berge
kosmotopia@gmail.com

 

Till startpunkten             Webmaster: Olov Fahlander