Idebanken

Här finns Idéer och förslag på vad vi kan arbeta med i Omställning Linköping. 

Efter ett möte med Jordens Vännser i Norrköping, (28 april 2012) lämnade Graeme Booth två bidrag till en projektbeskrivning. Texterna är väl värda att studera i detalj, och jag råder alla som på allvar tror att verkan av Peak Oil är på väg att bli allt mer påtaglig i dagnes samhälle, att se dessa texter som högst väsentliga. Innehållet är givetvis lika relevant för Linköping, som för Norrköping. Ett förslag är att vi tar upp innehållet på något av våra månadsmöten inom kort (?). 

Norrköping efter Peak Oil

Forum för local Community

------------

En liknande Grupp i Lund har listat vilka tankar som kommit upp där. 

Grunden till banken lades vid en hjärnstorm den 19 maj 2010 i Omställningsgruppen.

Utgångspunkten var att vi skulle inventera våra förväntningar på vad som KAN vara möjligt - inte detsamma som VAD vi ska göra. Vi var sex personer som deltog. Vi utgick från en indelning av FORM & SYFTE, efter vilket vi kan arbeta.  Vi kommer förmodligen senare att upprepa denna hjärnstorm, med nya och andra deltagare. Var och en kan ta intryck av den samlade idébanken, och utveckla tankarna ytterligare.

FORM & SYFTE
Vissa av idéerna och förslagen har sin givna plats i en särskild grupp, medans andra kan tillhöra flera grupper.

1 - Information utåt: Opinion, debatt, påverkan och krav på beslutsfattare, bygga nätverk

• Torgstånd (1)
• Utställningsgrupp (1)
• Skapa snyggt info och utställningsmaterial, t.ex. via Vistaprint (1)
• Bildutställning Konst; Foto osv på ett tema (1)
• Öppna föreläsningar med intressanta föreläsare (1)
• Arbeta systematiskt med hemsidan (1)
• En seminarieserie om stad och land på Globenteatern. (1)
• En tågdag där vi uppmärksammar tågens betydelse på tåg och vid stationer. (1)
• Medborgarförslag (1)
• Seminarium för politiker, tjänstemän osv.(1)
• Skriva insändare och debattartiklar (1)
• Propagandagrupp; föra ut budskapet; "De gröna baskrarna" (1)
• Bjuda in folk som arbetar med dessa frågor så som Anna Bratt eller Djurens rätt (1)

2 - Öka egen kunskap och medvetenhet: Träning av praktisk färdighet (Teori/Praktik), studier

• Seminarieserie - t.ex. odling; livsmedel; byggande; konsumtion/tillväxt; transport (2)
• Kursverksamhet (2)
• Intern utbildning kring hur Kommunen fungerar, länsstyrelsen, partier, beslutsprocessen, hur man är med och påverkar. (2)
• Teoretisk odlingsgrupp (2)
• En visionskurs där alla får ta ansvar för ett tillfälle "vad har vi lärt?". (2)
• Tidningsklipp på anslagstavlor, utgångspunkt för diskussioner mm (2)
• Diskussionsgrupp för lokal valuta/lokal ekonomi (2)
• Utbildningskatalog för permakultur, utgående från tidningen Åter (2)
• Diskussionsgrupp för visioner och framtidsstudier (2)
• Säsongsanpassad matlagningskurs (2/3)
• Diskussionsgrupp kring Bok/film/facklitteratur utifrån tema (2/3)
• Textilverkstad (2/3)

3 - Gruppens sociala relationer: Gruppdynamik, gruppidentitet, demokratiska mötesformer

• Musik/Kulturdag typ festival (3)
• Guerilla Gardening / Graffitti-odling. Så frön i stan för att märkas och skapa opinion (3)
• Cykelutflykt till områden eller saker som har med omställning att göra (3)
•  Visionsverkstad (3)
• Grilla och visa på gratis idrotter så som frisbee-golf (3)
• Studiebesök på närliggande kreativa miljöer typ Hulta gård (3)

4 - Egen konkret och praktisk verksamhet: Arbetsgrupper, projekt, kooperativ, företag

• Klädbytardagar (4)
• Inköpsförening för lokala livsmedel (4)
• Fågelholkssnickeri (4)
• Banderollverkstad (måla & sy, 4)
• Förmedlingstjänst (4)
• Odlingsgrupp (4)
• Ha en del av hemsidan där vi parar ihop folk som har jord men inte kan odla, med folk som inte har jord som vill odla (4)
• Konstruera enkla jordbruksmaskiner för handdrift (4)
• Pooltjänst (4)
• Utveckla textilverkstaden t.ex. sy barnkläder av gamla kläder och tyger. Ev. sälja. (4)

 

Till startpunkten             Webmaster: Olov Fahlander