Projektområden

Längst ner på sidan finns en lista med rubriker som går att klicka på. Linköpingsgruppen med utgångspunkt i NBV's lokaler, fungerar som ett paraply för ett antal självständiga grupper inom dessa områden. Grupperna bildas av intresserade medlemmar som möts här, och själva lägger upp innehållet i gruppens arbete.  Siktet kan vara sådant som självhushållning, praktiskt arbete, resursbevarande, men även "teoretiska" ämnen som ny ekonomi och massmedial påverkan, som passar in i helhetstänkandet. Den enda utgångspunkten är att verksamheten skall syfta till att minska var och ens sårbarhet och beroende av sådant i samhället som vi tror kommer att få mindre betydelse i ett framtida "omställt" samhälle. Grupperna bör ha en berättande inställning så att man på något vis dokumenterar sitt arbete och låter andra ta del av gruppens resultat.

En utgångspunkt för att studera självhushållning är tidskriften Åter, och deras stora hemsida. Här finns massor av material att ösa ur! Föreslå fler exempel om du har egna ideer som kan fogas till listan nedan. Varje grupp startar när tillräckligt många anmält intresse (minst 3). 

Förslag till arbetsmetodik: 

-  Aktuell arbetsgrupp kan ställa sig frågan: Vad är det vi vill ställa om?, dvs. vad tycker vi fungerar dåligt idag satt i relation till beroende av fossil energi och klimatförändringar.

-  Hur ser vår vision ut, dvs. en bild av när "det" fungerar som allra bäst.


-  Vad finns det för redan existerande verksamheter i vårt geografiska område som kan fungera som goda exempel och som pekar mot visionen. Några utvalda goda exempel listas.

-  Vårt konkreta projekt som vi startar och som visar vad vi vill.


Den här mallen kan man skriva ner och ha klar för sig under arbetets gång. Vi rapporterar på den här sidan, för att inspirera andra. Det är lämpligt att gå igenom punkterna varje gång man träffas, och komplettera och ändra så att man försöker arbeta mot samma mål i gruppen. Alla bör vara på det klara med varför och vart man är på väg. 


Till startpunkten

          Klicka på rubriken! 


Till startpunkten             Webmaster: Olov Fahlander