Omställningens bakgrund

Vad vill Omställning Linköping/Sverige/Världen ? 

Det innebär en grundläggande förändring av det sätt vi ser på samhället och den riktning i vilket samhället utvecklas. Envar kan konstatera att mycket av det vi ser, inte är bra och det behövs starka krafter för att ändra inriktning. Det måste ske i form av en folkrörelse, byggd på en gemensam strävan efter ett annat sätt att leva tillsammans. Ett grundkrav är att det sker i balans med naturen, så att inte framtida generationer får lida av sådant missbruk av resurser som sker idag, med kortsiktighet och utan krav på uthållighet (eng "resilience").

Omställningsrörelsen uppkom i England så sent som 2006. På bara fem år har den spridit sig till hela västvärlden. Tanken med Omställningsrörelsen är inte ny, men sättet som den arbetar på är det. Istället för att arbeta EMOT någonting som miljörörelsen ibland  gör, så arbetar man FÖR något, genom att själv genomföra sådana projekt som man vill se i sin by, stad eller stadsdel.

Omställningsrörelsen föddes ur en insikt om att politikerna inte är tillräckligt förmögna att fatta de beslut som behövs på miljöområdet. Därför arbetar omställningsgrupperna lokalt med praktiska projekt för att själva visa att den förändring som man vill få till, är möjlig. Det handlar i första hand om att minska det lokala samhällets sårbarhet inför oljetoppen och klimatförändringarna. Det ska bygga på folks intresse, om någon vill lära sig stoppa strumpor så är det väldigt mycket bättre än att inte göra något. 

Redan efter ett år finns det ca 100 lokala Omställningsgrupper i Sverige och antalet växer hela tiden. Linköpingsgruppen heter Omställning Linköping. Varje grupp ska alltså träffas och bedriva cirklar i ämnen som intresserar dem i gruppen. På hemsidan www.transitionsweden.se ("ning-sidan") under rubriken Grupper kan man hitta alla grupper uppdelade geografiskt över hela landet.

Om man blir medlem på sidan (vilket är gratis) kan man sen gå in på de grupper som ligger i ens närhet och bli medlem i grupperna. När man väl blivit medlem kan man skriva meddelanden till gruppen eller till enskilda personer, det fungerar lite som Facebook. Det är alltså ett socialt forum. Omställning Sverige har på det år som hemsidan har funnits växt från noll  till 2000 personer.

Vår lokala grupp

På ett år har Omställning Linköping (OL) gått ifrån att vara fyra personer till 40 samt att ha sex arbetsgrupper, ett eget rum och en hemsida. 2011 har vi en klädbytardag och en utställning på Länsbiblioteket att se fram emot. OL har dessutom under 2010 haft ett Omställningsseminarium, ordnat Sveriges första Omställningsfestival, varit med på Earth Hour, Streetfestival och Jätte Grönt.

OL har blivit omskrivna i olika tidningar tre gånger och varit med på radio en gång. En föreläsare från Kommunen har varit på besök, OL har haft kontakt med Länsstyrelsen samt varit med på ett Klimatseminarium som Länsstyrelsen anordnade. Ett besök har ordnats på en Ekoby, skapat av en medlem i OL. Dessutom har OL haft kontakt med många andra organisationer i Linköping samtidigt som Matupproret har blivit en del av OL. Vi har även kontakt med Ekobyn Änggärdet utanför Flen, genom en kurs som två av oss deltog i på hösten 2010. 

Om du vill veta mer kan du gå in på Omställning Linköpings hemsida www.demokritos.se/TT eller höra av dig till Hugo Malm, 0730-427707, hugo.malm@nbv.se. Våra grupper träffas fortlöpande, och aktuellt läge framgår under rubriken "Dagboken". 

Översiktsplanen för Linköping

Transition 1.0

Principer och Plattformar

Alternativ teknologi

Till startpunkten             Webmaster: Olov Fahlander