Kursammanfattning 

Beskrivning av innehållet i kursen Livsåskådning, våren 2016 på Senioruniversitetet

Dag 1 Om medvetandet och begreppet andlighet. Descartes ”Jag tänker” är porten till vår andliga värld, dvs den inre delen av oss, där känslor, tankar och värderingar finns. Tesen är att vår inre värld är primär, dvs att kroppen är ett instrument för själen, i likhet med Descartes dualistiska syn.

Dag 2 Metafysik kring jaget och tillvaron. Vi definierar vår inre värld, och berör sinnets relation till hjärnan och tankeprocessen, minnet och slumpens natur.

Dag 3 Den naturvetenskapliga världsbilden. Vi beskriver hur världsbilden, så som den beskrivs av dagens teoretiska fysik, uppfattar världen. Det handlar om elementarpartiklar och hur Einstein fick oss att utvidga Newtons syn, i form av relativitetsteorin.

Dag 4 Meningen med livet. Denna fråga anses ofta vara central för livsåskådningen och vi jämför med Viktor Frankls erfarenheter från förintelselägret, liksom Maslows behovstrappa,  Mills utilitarism och lidandets mysterium.

Dag 5 Begreppet Gud och Intelligent design. De två motsatta föreställningarna Evolutionsläran och Intelligent design, beskrivs. Vi bemöter Rickard Dawkins ateistiska argumentation och beskriver naturligt urval (på grov nivå) och begreppet entropi (på mikronivå).