Berättarverkstad

Med start i Januari 2013 avsätter vi två timmar varje tisdag kl 14-16 åt att lyfta fram det som människor bär inom sig av minnen. Det är ett sätt att motverka åldrandets sämre sidor, när vi inte längre upplever oss som behövda. Men vi behövs för varandra! Det borde uppmärksammas och stimuleras. Den "metod" jag vill föreslå, beskrivs i detta bildspel, och är i sig är ett exempel på hur berättandet kan gå till. Det kommer snart att åter presenteras både på Hagdahlska huset och på Hantverkshuset i Linköping.

Version 3


© Olov Fahlander 2012