Förnekelse

Hur sätter man fingret på det faktum att ingen säger något? Existerar inte problemet inför vilket man känner oro, eller finns det en dold agenda? Temat förnekelse har tagits upp i flera böcker på sista tiden. Här är en diskussion jag hade med bl.a. Energimyndigheten, Kristberedskapsmyndigheten och Agenda21-kontoret i Linköping kring detta med Peak Oil. 

Dialog saknas - Om att låtsas som om riktigt stora problem inte finns.
Förnekelse en personlig betraktelse - Injuden artikel om myndigheters undfallenhet
Riksdagens utskott - Ett brev till 75 riksdagsmän om att starta en massiv informationskampanj mha SVT


© Olov Fahlander 2012