Matlogistik

Är dagens sätt att hämta matvaror från ett stort köpcentrum, ett stort energislöseri? Javisst, här visas att mer än 80% kan sparas, om vi kunde lära oss att tänka kooperativt. 

I Dagens Sverige sker ett gigantiskt resursslöseri, av den enkla anledningen att vi är bekväma, och energin (oljan) är för billig, med tanke på att den är en ändlig resurs. Vårt samhälle kommer snart att behöva tänka om, av tvingande skäl, när verkligheten går upp för oss. Det kan då vara bra att veta att det fortfarande finns en potential för sparande, som än så länge ingen verkar vilja bry sig om att ta tillvara. Jag har belyst det genom denna studie, kring hur mycket energi det går att spara genom samordnade matinköp. 

Distribution av livsmedel - En studie vid Önnebo lanthandel© Olov Fahlander 2012