Andelsodling

Ett medborgarförslag har lämnats till Linköpings kommun i jan 2011, och som nu, ca 15 månader senare har behandlats. Det är ett konkret förslag för att minska arbetslösheten i Skäggetorp, och förbättra försörjningen av närodlade grönsaker för Linköpingsborna. Projektet avslås 25 april 2012, pga kostnaden, utan närmare kostnadskalkyl.

Andelsodl.ppt  (3.4 M)  Ett bildspel i Powerpoint som förklarar grundtanken
Doc-Version                    En textbeskrivning med mer detaljer
Historik                          Hur ärendet handlagts hittils av berörda parter
Utkast stadgar               Förslag till organisationsbildning
Underlag för beslut      Ärendet kommer att behandlas, och föreslås bli avstyrkt
Replik                             Text till alla ledamöter kring avslaget den 25 april
Slutkommentar             Efter att mötet behandlats i stadsbyggnadsnämnden sammanfattar jag.

Jag tycker avslaget är mycket beklagligt, eftersom de personer som fattar beslutet förmodligen lever med föreställningen att dagens förhållanden kommer att gälla även i framtiden. Den förändring som förtigs, och som samhället idag inte planerar för, är att oljan i framtiden blir mycket dyrare än idag. Då kommer betydelsen av närodling att bli livsviktig. Nu avhänder man sig det mesta av möjligheterna och tar inte vara på den kunskap som invandrare tagit med sig hit från andra länder. Istället resonerar man enbart ekonomiskt, och väger knappast in värdet av att människor får en värdefull sysselsättning.

© Olov Fahlander 2012