Omställning Linköping

Befolkningen behöver vakna inför det faktum att energin i framtiden blir mångdulbbelt dyrare än vad den är idag. Vi sover en Törnrosasömn, och ingen diskussion sker om hur framtiden skall mötas. Detta är beklagligt. Vad vi behöver är en satsning på sådant som höjer vår självförsörjningsgrad. Det gäller var och en - även dig. Ju snarare du tar itu med detta personliga projekt - desto mindre sårbar blir du när den situationen väl är här. Det finns lösningar, men att undvika problemet är ingen lösning. 

Omställning Linköping :  http://demokritos.se/TT

Omställning - ur ett personligt perspektiv 

© Olov Fahlander 2012