Stefan Jarls film och public service

• Gunilla Asp (på SVT) skrev 2014-02-07 07:54:

Vad gäller Stefan Jarls film Godheten har vi en visningsrätt i tre år. Det är vår avsikt att sända filmen vid lämplig tidpunkt framöver. Filmen har inte haft någon tablåplats i SVT:s kanaler och har därför inte stoppats. Men den rätta tidpunkten att sända filmen är inte månaderna före två allmänna politiska val, då vi självfallet har särskilt skärpt uppmärksamhet på balansen och opartiskheten i vårt utbud. Den här filmen är starkt systemkritisk utifrån en ensidig beskrivning och tendens, vilket gör att vi väljer att sända den vid senare tillfälle.  /slut citat/

• Ett brev till SVT's VD Eva Hamilton ochVD-sekreterare Gunilla Asp den 9 feb 2014. 
Brevet ifrågasätter om inte "public service" egentligen handlar om "established political service".

Omställning Linköping skriver

• Här kommer lite info om filmen som borde vara ett måste FÖRE valet,   Stefan Jarls “Godheten”: 

SVT vill inte sända filmen före valet. Nu har det uppstått en stark opinion på social medier med kravet på att den ska visas före valet,  
vilket jag tycker är en självklarhet. Filmen synliggör på ett  trovärdigt och pedagogiskt sätt det destruktiva ekonomiska system vi  har idag och konsekvenserna av det. Människor bör få en chans att  bli informerade och ta ställning. Stefan Jarl har intervjuat  experter, dels ekonomer, dels ekonomijournalister, dels läkare och  dels forskare, om konsekvenserna. Intervjuerna blandas med vackra  naturbilder för att man som tittare ska få en chans att smälta och  reflektera. Tommy Berggrens ibland provokativa inslag är avslöjande  och ganska roliga, exempelvis när han leker superrik.

• Så här skrev en vän till Gunilla Asp, VD-assistent på SVT, för att motivera för visningen – detta är ett utdrag från brevet sin finns på Facebook tillsammans med svaret från Gunilla Asp:

Det är trevligt att höra hur ni har för avsikt att förmedla en balanserad information till allmänheten. Men jag vet hur svårt det är för en person i din position att hinna övervaka det stora informationsflöde som allmänheten idag har tillgång till. Denna begränsade överblick skapar lätt blinda fläckar och jag uppfattar SVT:s ställningstagande till Stefan Jarls film som en följd av att ni inte uppfattar vad som sker på vissa håll i informationsflödet. Det pågår nämligen just nu en massiv diskussion på Internet kring finansvärldens och bankväsendets övertagande av samhället, helt utanför det demokratiska samhällets kontroll. Samtidigt sker diskussioner om medias allt hårdare styrning till förmån för denna bankelits långsiktiga mål som planeras i internationella grupperingar, utan något som helst intresse av att bli störda av demokratiska processer. Sett ur detta perspektiv kommer ert ställningstagande, att vägra visa filmen Godheten före valet, att ge alla dessa diskussioner på Internet vatten på sin kvarn och sprida upplevelsen av att SVT är styrt av bankeliten. Hur detta i förlängningen kommer att påverka allmänhetens förhållande till alla er idag dominerade mediaproducenter, kan säkert du räkna ut mycket bättre än jag.

• Filmen i sin helhet är laglig att se på datorn, men man får inte  ladda ner den.

En trailer för Stefans Jarl's film Godheten

http://dreamfilm.se/movies/details/2624-godheten/  - hela filmen – 78 minuter


----

© Olov Fahlander 2012